Ansvarsområder

Styret i perioden 2015-2016

  • Paal Alme: Styreleder, kontakt Bærum kommune, webansvarlig vellets hjemmeside, Fornebudagen, Bilder årsmøtebrosjyre
  • Annica Sauleda: Nestleder. Barne/ungdomstiltak, stipend, Fornebudagen
  • Jørn Wold Pedersen: Drift av vellets eiendommer, trafikkprosjekter
  • Jan G. Breivik: Kontakt Bærum kommune og andre organisasjoner
  • Tom Christensen: Referent, arkivansvarlig
  • Kristine Schüssler: Kasserer, økonomisaker
  • Arne Nielsen: Enkeltprosjekter, Vellets representant i Snarøykilens båtforening
  • Per Egil (Pelle) Vedner: Medlemskontakt/medlemsverving. Årsmøtebrosjyre – design
  • Inger Vold Zapffe: Juridiske saker, regulerings- og byggesaker. Enkeltprosjekter.