Adresseforandring

Adresseforandring kan meldes direkte til vår medlemsansvarlige i styret:

Pelle Vedner

epost: pelle@tenfour.no

Snarøyveien 145 a
1367 Snarøya

Mob.: 900 48 033