Snarøen guide

Under denne overskriften, vil vi presentere våre rekreasjonsmuligheter på Snarøya, i tekst og bilde. Vi vil også legge ut kartskisser, som viser hvor stier og veier går i vårt område.

Under denne vignetten, vil vi også etter hvert presentere steder i vårt nærmiljø, som det kan være greit å kjenne til.  Vi vil også presentere servicebygg, nye fritidstilbud, kommunikasjonsspørsmål, kommunale saker mv. Kort sagt – saker som angår oss som Snarøyabeboere.

Tips oss gjerne, dersom det er noe du savner opplysninger om.