Aksjoner

Snarøen Vel har i løpet av kalenderåret flere aksjoner, som kommer vellets medlemmer til gode.

Her presenteres informasjon om disse aksjonene; tid, sted og hvilke tilbud vi kan gi våre medlemmer.

Vi vil også legge ut korte referat og annet informativt stoff, slik at man kan være oppdatert, uten altid å være til stede.

Aksjoner som er planlagt for 2011, er snegleaksjon, samt innsamling av hageavfall. Begge disse aksjoner er gratis for våre medlemmer.