Vassholmene – som to perler på en snor

Mellom Snarøya og Oslo sentrum, ligger et av våre viktigste naturreservater i indre Oslofjord; Ytre Vassholmen Reservatet innehar en av fjordens største stormåkekolonier. Gråmåke dominerer, men også tjeld, fiskemåke, hettemåke og sildemåke hekker her. Når dette skrives, rett før St.Hans, er det et yrende liv på øya – med små nøster som stabber rundt i …

Vassholmene – som to perler på en snor Les mer »