André Sjøberg

eiendom nr. 1

Horsletjern

Gnr og bnr: 43, 269 Navn på eiendommen: Horsletjern Hjemmelshaver: Snarøen Vel Eiendommen regulert til: Friareal/park og småbåthavn Forpliktelser og rettigheter knyttet til eiendommen: 1.  Badehus og båtfesteretter fordelt til navngitte eiendommer med gnr og bnr i 1917. 2. Leiekontrakt med Henning/slippen 3.

eiendom nr. 1

Horsletjern

Gnr og bnr: 43, 269 Navn på eiendommen: Horsletjern Hjemmelshaver: Snarøen Vel Eiendommen regulert til: Friareal/park og småbåthavn Forpliktelser og rettigheter knyttet til eiendommen: 1.  Badehus og båtfesteretter fordelt til navngitte eiendommer med gnr og bnr i 1917. 2. Leiekontrakt med Henning/slippen 3.

eiendom nr. 1

Horsletjern

Gnr og bnr: 43, 269 Navn på eiendommen: Horsletjern Hjemmelshaver: Snarøen Vel Eiendommen regulert til: Friareal/park og småbåthavn Forpliktelser og rettigheter knyttet til eiendommen: 1.  Badehus og båtfesteretter fordelt til navngitte eiendommer med gnr og bnr i 1917. 2. Leiekontrakt med Henning/slippen 3.

eiendom nr. 1

Horsletjern

Gnr og bnr: 43, 269 Navn på eiendommen: Horsletjern Hjemmelshaver: Snarøen Vel Eiendommen regulert til: Friareal/park og småbåthavn Forpliktelser og rettigheter knyttet til eiendommen: 1.  Badehus og båtfesteretter fordelt til navngitte eiendommer med gnr og bnr i 1917. 2. Leiekontrakt med Henning/slippen 3.

eiendom nr. 1

Horsletjern

Gnr og bnr: 43, 269 Navn på eiendommen: Horsletjern Hjemmelshaver: Snarøen Vel Eiendommen regulert til: Friareal/park og småbåthavn Forpliktelser og rettigheter knyttet til eiendommen: 1.  Badehus og båtfesteretter fordelt til navngitte eiendommer med gnr og bnr i 1917. 2. Leiekontrakt med Henning/slippen 3.

eiendom nr. 1

Horsletjern

Gnr og bnr: 43, 269 Navn på eiendommen: Horsletjern Hjemmelshaver: Snarøen Vel Eiendommen regulert til: Friareal/park og småbåthavn Forpliktelser og rettigheter knyttet til eiendommen: 1.  Badehus og båtfesteretter fordelt til navngitte eiendommer med gnr og bnr i 1917. 2. Leiekontrakt med Henning/slippen 3.

eiendom nr. 1

Horsletjern

Gnr og bnr: 43, 269 Navn på eiendommen: Horsletjern Hjemmelshaver: Snarøen Vel Eiendommen regulert til: Friareal/park og småbåthavn Forpliktelser og rettigheter knyttet til eiendommen: 1.  Badehus og båtfesteretter fordelt til navngitte eiendommer med gnr og bnr i 1917. 2. Leiekontrakt med Henning/slippen 3.

eiendom nr. 1

Horsletjern

Gnr og bnr: 43, 269 Navn på eiendommen: Horsletjern Hjemmelshaver: Snarøen Vel Eiendommen regulert til: Friareal/park og småbåthavn Forpliktelser og rettigheter knyttet til eiendommen: 1.  Badehus og båtfesteretter fordelt til navngitte eiendommer med gnr og bnr i 1917. 2. Leiekontrakt med Henning/slippen 3.

eiendom nr. 1

Horsletjern

Gnr og bnr: 43, 269 Navn på eiendommen: Horsletjern Hjemmelshaver: Snarøen Vel Eiendommen regulert til: Friareal/park og småbåthavn Forpliktelser og rettigheter knyttet til eiendommen: 1.  Badehus og båtfesteretter fordelt til navngitte eiendommer med gnr og bnr i 1917. 2. Leiekontrakt med Henning/slippen 3.

Rull til toppen