Alle med adresse Snarøya, bør være medlem i Snarøen Vel.

Vi tar vare på ditt nærmiljø – og har fokus på følgende oppgaver:

 • Arbeider for bedre trafikkforhold
 • En av initiativtakerne til prosjekt «B-B-B  Bane Buss Båt»
 • Forhandler felles interesser overfor kommunen
 • Følger opp etterbruken av Fornebu
 • Administrerer båthavn for våre innbyggere
 • Arbeider for å bevare nærmiljøet
 • Arbeider for opprettelse av ungdomsklubb
 • Organiserer gratis innsamling av hageavfall
 • Sørger for strøsand i vellets sandkasser  – til strøing i vinterhalvåret
 • Vedlikeholder våre lokale badestrender
 • Ivaretar fellesskapets turveier
 • Medarrangør av Fornebudagene – Snarøydagens etterfølger

Det er gjennom felles innsats vi greier å få gjennomført trivselsskapende tiltak i nærmiljøet, samt å ta vare på de verdier vi er satt til å forvalte.

Årskontingenten er beskjedne Kr. 250,- for enkeltmedlemmer – og Kr. 125,- for kollektive medlemmer. Man er berettiget til «Kollektivt medlemskap» om man bor i en bolig med 5 eller flere husstander.

Du kan melde deg inn på følgende måter:

 • Send en mail til post@snaroenvel.no med navn og adresse
 • Betal i nettbanken til konto 1503.14.90844
 • Vipps til:  Medlem Snarøen vel   #129570. NB! Skriv navn og adresse.

Kontingent: Kr 250,

Du kan også kontakte et av de øvrige styremedlemmene direkte.

Velkommen som medlem! Det koster så lite – og gir så mye :-)